Yardımcı Yan Menu
Sosyal Eklentiler
Kısa çizgi ile cümleler

Kısa çizgi ile cümleler

  • yönetim
  • | 10.01.2020 21:16
  • | kısa çizgi ile cümleler, kısa çizgi ile 5 cümle
Kısa çizgi kullanıldığı yerler Kısa çizgi örnek cümleleri

1. Cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için ara sözlerin veya ara cümlelerin başına ve sonuna konur.

a) Dede Korkut’un bu hikâyesi –Boğaç Han- Türklerin ad koyma geleneği hakkında bize
bilgiler vermektedir. (Ömer Seyfettin)

2. Satıra sığmayan kelimeler bölünürken satır sonuna konur.

b) Soğuktan mı titriyordum yoksa heye-
candan, korkudan ya da üzüntüden mi bilmem.

3. Kelimelerin kökleri, gövdeleri ve eklerini birbirinden ayırmak için kullanılır.

c) Gözlüklü sözcüğünün kök ve eklerine
ayrılışı şu şekildedir: göz-lük-lü

4. Fiil kök ve gövdelerini göstermek için kullanılır.

ç) -lık/-lik ekleri isimden isim yapan; -ımsa,
-tır ekleri fiilden fiil yapan eklerdir.

5. İsim yapma eklerinin başına, fiil yapma eklerinin başına ve sonuna konur.

d) Dur- fiilinden yeni kelimeler türetiniz.

6. Heceleri göstermek için kullanılır.

e) İl-köğ-re-tim sözcüğünün hecelerine
doğru ayrılışı bu şekildedir.

Bu konulara da göz atın

Kategoriler

Son Eklenen Yazılar

Etiketler

Bilgisayarsız Kodlama

Sitemize içerik eklemek ister misiniz ?