Yardımcı Yan Menu
Sosyal Eklentiler

Fazlası, eksiği, katı çözümlü problemler (20 adet)

  • yönetim
  • | 23.10.2019 10:49
  • | kat problemleri çözümlü

2 sayısının 2 katının 2 ile bölümü kaç eder?

2 x 2 = 4
4 / 2 = 2

6 sayısının 3 ile bölümünün 3 katı kaç eder?

6 / 3 = 2
2 x 3 = 6

1 sayısının 3 fazlasının 5 katı kaç eder?

1 + 3 = 4
4 x 5 = 20

12 sayısının 3 ile bölümünün 4 katı kaç eder?

12 / 3 = 4
4 x 4 = 16

12 sayısının 2 ile bölümünün 2 katı kaç eder?

12 / 2 = 6
6 x 2 = 12

2 sayısının 2 fazlasının 5 katı kaç eder?

2 + 2 = 4
4 x 5 = 20

24 sayısının 3 ile bölümünün 1 eksiği kaç eder?

24 / 3 = 8
8 - 1 = 7

32 sayısının 4 ile bölümünün 39 fazlası kaç eder?

32 / 4 = 8
39 + 8 = 47

8 sayısının 3 katının 29 fazlası kaç eder?

8 x 3 = 24
29 + 24 = 53

18 sayısının 2 ile bölümünün 5 katı kaç eder?

18 / 2 = 9
9 x 5 = 45

5 sayısının 3 katının 3 ile bölümü kaç eder?

5 x 3 = 15
15 / 3 = 5

17 sayısının 10 eksiğinin 2 katı kaç eder?

17 - 10 = 7
2 x 7 = 14

12 sayısının 2 ile bölümünün 3 katı kaç eder?

12 / 2 = 6
3 x 6 = 18

2 sayısının 2 fazlasının 2 ile bölümü kaç eder?

2 + 2 = 4
4 / 2 = 2

1 sayısının 7 fazlasının 2 ile bölümü kaç eder?

1 + 7 = 8
8 / 2 = 4

37 sayısının 17 fazlasının 26 eksiği kaç eder?

37 + 17 = 54
54 - 26 = 28

28 sayısının 4 ile bölümünün 15 fazlası kaç eder?

28 / 4 = 7
15 + 7 = 22

2 sayısının 5 katının 2 ile bölümü kaç eder?

2 x 5 = 10
10 / 2 = 5

2 sayısının 1 fazlasının 2 katı kaç eder?

2 + 1 = 3
3 x 2 = 6

14 sayısının 38 fazlasının 25 eksiği kaç eder?

14 + 38 = 52
52 - 25 = 27

20 sayısının 1 fazlasının 19 eksiği kaç eder?

20 + 1 = 21
21 - 19 = 2

20 sayısının 4 ile bölümünün 4 eksiği kaç eder?

20 / 4 = 5
5 - 4 = 1

2 sayısının 2 fazlasının 5 katı kaç eder?

2 + 2 = 4
4 x 5 = 20

24 sayısının 3 ile bölümünün 1 eksiği kaç eder?

24 / 3 = 8
8 - 1 = 7

32 sayısının 4 ile bölümünün 39 fazlası kaç eder?

32 / 4 = 8
39 + 8 = 47

8 sayısının 3 katının 29 fazlası kaç eder?

8 x 3 = 24
24 + 29 = 53

3 sayısının 5 fazlasının 3 katı kaç eder?

3 + 5 = 8
3 x 8 = 24

21 sayısının 19 eksiğinin 4 katı kaç eder?

21 - 19 = 2
2 x 4 = 8

Bu konulara da göz atın

Bilgisayarsız Kodlama

Sitemize içerik eklemek ister misiniz ?