Yardımcı Yan Menu
Sosyal Eklentiler

Çözümlü fazlası - eksiği (kat) problemleri (20 adet)

  • yönetim
  • | 20.10.2019 20:21
  • | çözümlü kat problemleri, 20 adet kat problemleri

15 sayısının 7 eksiğinin 9 fazlası kaç eder?

15 - 7 = 8
9 + 8 = 17

8 sayısının 4 katının 26 eksiği kaç eder?

8 x 4 = 32
32 - 26 = 6

7 sayısının 1 fazlasının 4 katı kaç eder?

7 + 1 = 8
8 x 4 = 32

18 sayısının 8 eksiğinin 2 ile bölümü kaç eder?

18 - 8 = 10
8 / 2 = 4

4 sayısının 2 katının 2 ile bölümü kaç eder?

4 x 2 = 8
8 / 2 = 4

6 sayısının 3 katının 21 fazlası kaç eder?

6 x 3 = 18
21 + 18 = 39

12 sayısının 5 fazlasının 16 eksiği kaç eder?
12 + 5 = 17
17 - 16 = 1

29 sayısının 25 eksiğinin 2 ile bölümü kaç eder?

29 - 25 = 4
4 / 2 = 2

7 sayısının 2 fazlasının 3 ile bölümü kaç eder?

7 + 2 = 9
9 / 3 = 3

16 sayısının 13 eksiğinin 4 katı kaç eder?

16 - 13 = 3
3 x 4 = 12

7 sayısının 2 katının 8 eksiği kaç eder?

7 x 2 = 14
14 - 8 = 6

3 sayısının 2 eksiğinin 6 fazlası kaç eder?

3 - 2 = 1
6 + 1 = 7

2 sayısının 4 fazlasının 2 ile bölümü kaç eder?

2 + 4 = 6
6 / 2 = 3

6 sayısının 5 katının 20 eksiği kaç eder?

6 x 5 = 30
30 - 20 = 10

12 sayısının 2 ile bölümünün 2 katı kaç eder?

12 / 2 = 6
6 x 2 = 12

6 sayısının 19 fazlasının 5 ile bölümü kaç eder?

6 + 19 = 25
25 / 5 = 5

12 sayısının 3 ile bölümünün 5 katı kaç eder?

12 / 3 = 4
4 x 5 = 20

4 sayısının 5 fazlasının 3 katı kaç eder?

4 + 5 = 9
9 x 3 = 27

3 sayısının 2 katının 2 ile bölümü kaç eder?

3 x 2 = 6
6 / 2 = 3

1 sayısının 6 fazlasının 2 katı kaç eder?

1 + 6 = 7
7 x 2 = 14

21 sayısının 17 eksiğinin 39 fazlası kaç eder?

21 - 17 = 4
39 + 4 = 43

21 sayısının 17 eksiğinin 9 fazlası kaç eder?

21 - 17 = 4
9 + 4 = 13

24 sayısının 19 eksiğinin 6 fazlası kaç eder?

24 - 19 = 5
6 + 5 = 11

5 sayısının 35 fazlasının 16 eksiği kaç eder?

35 + 5 = 40
40 - 16 = 24

Bu konulara da göz atın

Bilgisayarsız Kodlama

Sitemize içerik eklemek ister misiniz ?