Yardımcı Yan Menu
Sosyal Eklentiler

Agree ile ilgili cümleler ve türkçe anlamları

  • yönetim
  • | 23.10.2021 15:37
  • | Agree ile ilgili cümleler diyaloglar

A: Roller coasters are so terrifying. ( Hızlı trenler çok korkutucudur. )
B: I agree. ( Aynı fikirdeyim. )

A: I think chairoplanes are exciting. ( Bence dönen salıncaklar heyecanlı. )
B: I agree. ( Aynı fikirdeyim. )

A: I think carousels are childish. (Atlıkarıncaların çocukça olduğunu düşünüyorum.)
B: I agree. I have a little sister. She loves them! (Katılıyorum. Küçük bir kızkardeşim var. Onları sever!)

A: Fasten your seat belts in the car. (Emniyet kemerlerinizi bağlayın.)
B: I agree. It saves our lives. (Katılıyorum. Hayatımızı kurtarır.)

A: I think football is more exciting than basketball. (Bence futbol basketboldan daha heyecan verici.)
B: I agree. It is so thrilling. (Katılıyorum. Çok heyecan verici.)

A: I think that car races are crazy. I love them. (Araba yarışlarının çılgınca olduğunu düşünüyorum. Onları seviyorum.)
B: I agree. They are fantastic races. (Katılıyorum. Onlar fantastik yarışlar.)

Bu konulara da göz atın

Bilgisayarsız Kodlama

Sitemize içerik eklemek ister misiniz ?