Yardımcı Yan Menu
Sosyal Eklentiler

Blog : Konu Özetleri

Güncel çevre sorunları, nedenleri ve alınabilecek önlemler

28.05.2020 | Radyasyon, toprak, hava, su, gürültü kirliliği

Çevrenin doğal yapısının bozulması sonucu hayvanların, bitkilerin ve insanların olumsuz yönde etkilenmesine çevre kirliliği denir. Güncel çevre sorunları hava, su, gürültü, radyasyon, toprak kirliliğinden oluşmaktadır.

Konu ÖzetleriDevamını Oku

Geçmişten günümüze aydınlatma teknolojileri konu özeti

01.05.2020 | aydınlatma teknolojileri

Geçmişten günümüze kadar en önemli ışık kaynağı Güneş ve Yıldızlardır. Ay, bize ışık verse de bir ışık kaynağı değildir. Ay, Güneş’ten aldığı ışığı yansıtır.

Konu ÖzetleriDevamını Oku

Aydınlatma ve ses teknolojileri konu özeti

01.05.2020 | aydınlatma ve ses konu özeti

Güneş, ilk insanların tek ışık kaynağıydı. Gece olduğunda karanlıkta kalıyorlardı. İlk insanlar ateşi düşen bir yıldırım sayesinde buldu daha sonra odun parçalarını birbirine sürterek ateş yakmayı öğrendiler.

Konu ÖzetleriDevamını Oku

Söz sanatları örnekli konu özeti

29.01.2020 | mübalağa, teşbih, teşhis, intak

Söz sanatları örnekli olarak kısaca anlatılmıştır.

Konu ÖzetleriDevamını Oku

Nitel - nicel, özel - genel, soyut - somut anlamlı sözcükler örnekli konu özeti

17.11.2019 | nitel - nicel anlamlı cümleler, somut - soyut anlamlı cümleler, özel - genel anlamlı cümleler

Nitel - nicel anlamlı, özel - genel anlamlı, soyut - somut anlamlı sözcüklerle ilgili cümle örneklerini içeren konu özeti.

Konu ÖzetleriDevamını Oku

Felsefe ile düşünme (Akıl Yürütme ve Düşünme) konu özeti

13.11.2019 | gerçeklik, analoji, argüman, önerme

Felsefe ile düşünme konusunun örneklerle özet olarak anlatımı.

Konu ÖzetleriDevamını Oku

İlk medeniyetlerin felsefenin doğuşuna etkisi konu özeti

12.11.2019 | felsefenin doğuşu, medeniyetlerin felsefeye etkisi

Mısır ve mezopotamya uygarlığı, hint uygarlığı, çin uygarlığı ve iran uygarlığının felsefenin doğuşuna etkileri konu özeti.

Konu ÖzetleriDevamını Oku

Yazılı edebiyat (Göktürk yazıtları - Uygur metinleri) konu özeti

04.11.2019 | Orhun kitabeleri örnek metinleri, Örnek uygur metinleri

Örnek Göktürk ve Uygur metinleri, bunların günümüz Türkçesiyle yazılması ve Göktürk yazıtları - Uygur metinleri hakkında bilgileri içeren konu özetidir.

Konu ÖzetleriDevamını Oku

Noktalama işaretleri örnekli konu özeti

31.10.2019 | virgül, soru işareti, noktalı virgül, kısa çizgi

Tüm noktalama işaretlerinin kullanım alanlarının örneklerle anlatıldığı konu özetidir.

Konu ÖzetleriDevamını Oku

Kültür ve miras konu özeti

30.10.2019 | aile tarihi, milli kültür, sözlü tarih, tarihi mekanlar

Aile tarihi hazırlanırken genellikle sözlü tarih yöntemi kullanılır. Geçmişe ait bir konuda , o konuyla ilgili kişilerle yapılan ve sonuçları kaydedilen söyleşilere sözlü tarih denir. Kültür ve miras ünitesi soru - cevap şeklinde konu özetidir.

Konu ÖzetleriDevamını Oku

Kategoriler

Son Eklenen Yazılar

Etiketler

Bilgisayarsız Kodlama

Sitemize içerik eklemek ister misiniz ?