Yardımcı Yan Menu
Sosyal Eklentiler

Blog : Konu Özetleri

Söz sanatları örnekli konu özeti

29.01.2020 | mübalağa, teşbih, teşhis, intak

Söz sanatları örnekli olarak kısaca anlatılmıştır.

Konu ÖzetleriDevamını Oku

Nitel - nicel, özel - genel, soyut - somut anlamlı sözcükler örnekli konu özeti

17.11.2019 | nitel - nicel anlamlı cümleler, somut - soyut anlamlı cümleler, özel - genel anlamlı cümleler

Nitel - nicel anlamlı, özel - genel anlamlı, soyut - somut anlamlı sözcüklerle ilgili cümle örneklerini içeren konu özeti.

Konu ÖzetleriDevamını Oku

Felsefe ile düşünme (Akıl Yürütme ve Düşünme) konu özeti

13.11.2019 | gerçeklik, analoji, argüman, önerme

Felsefe ile düşünme konusunun örneklerle özet olarak anlatımı.

Konu ÖzetleriDevamını Oku

İlk medeniyetlerin felsefenin doğuşuna etkisi konu özeti

12.11.2019 | felsefenin doğuşu, medeniyetlerin felsefeye etkisi

Mısır ve mezopotamya uygarlığı, hint uygarlığı, çin uygarlığı ve iran uygarlığının felsefenin doğuşuna etkileri konu özeti.

Konu ÖzetleriDevamını Oku

Yazılı edebiyat (Göktürk yazıtları - Uygur metinleri) konu özeti

04.11.2019 | Orhun kitabeleri örnek metinleri, Örnek uygur metinleri

Örnek Göktürk ve Uygur metinleri, bunların günümüz Türkçesiyle yazılması ve Göktürk yazıtları - Uygur metinleri hakkında bilgileri içeren konu özetidir.

Konu ÖzetleriDevamını Oku

Noktalama işaretleri örnekli konu özeti

31.10.2019 | virgül, soru işareti, noktalı virgül, kısa çizgi

Tüm noktalama işaretlerinin kullanım alanlarının örneklerle anlatıldığı konu özetidir.

Konu ÖzetleriDevamını Oku

Kültür ve miras konu özeti

30.10.2019 | aile tarihi, milli kültür, sözlü tarih, tarihi mekanlar

Aile tarihi hazırlanırken genellikle sözlü tarih yöntemi kullanılır. Geçmişe ait bir konuda , o konuyla ilgili kişilerle yapılan ve sonuçları kaydedilen söyleşilere sözlü tarih denir. Kültür ve miras ünitesi soru - cevap şeklinde konu özetidir.

Konu ÖzetleriDevamını Oku

Dünya edebiyatının doğal ve yapay destanları konu özeti

28.10.2019 | dünya edebiyatı, doğal destanlar, yapay destanlar

Kökü tarihe dayanan, ilhamını tarihten alan, milletlerin başından geçen çeşitli olayları, felaketleri; sevinçleri ve bu olaylarda önemli roller oynayan kahramanları; evrenin oluşumun, insanın yaratılışını; milletlerin ortaya çıkışlarını ve ölüm hakkındaki düşüncelerini anlatan manzum hikayelere destan denir.

Konu ÖzetleriDevamını Oku

İslamiyet öncesi türk edebiyatı konu özeti

23.10.2019 | türk kültürü, genel özellikleri, türk devletleri

İslamiyetten önceki Türk edebiyatı, çok eski tarihlerden başlayarak 11. yüzyıla kadar sürmüştür. Bu edebiyatın oluştuğu coğrafi bölge ise kesin sınırlarla çizilememekle birlikte, dönemin sanat ve edebiyat ürünleri, Türklerin ana yurdu olan Orta Asya'da oluşmuştur.

Konu ÖzetleriDevamını Oku

İklimin insan faaliyetlerine etkisi konu özeti

21.10.2019 | iklim, klimatoloji

İnsanlar doğal çevreyi kullanarak ekonomik faaliyetler yapar, doğadan daha fazla faydalanmak ve ihtiyaçlarını karşılamak üzere doğayı değiştirirler. Köprü, yol, tarla, viyadük, bina, tünel ve baraj yapımı bu duruma örnektir.

Konu ÖzetleriDevamını Oku

Kategoriler

Son Eklenen Yazılar

Etiketler

Bilgisayarsız Kodlama

Sitemize içerik eklemek ister misiniz ?