Yardımcı Yan Menu
Sosyal Eklentiler

URAP, 2019 Türkiye en başarılı üniversitelerini açıkladı

  • 516
  • | 20.10.2019 15:19
  • | Eğitim

URAP; kar amacı gütmeyen, Türkiye ve dünya üniversite sıralamalarını yapmayı toplumsal hizmet olarak gören bir kurumdur. URAP Laboratuvarı'nda çalışan ekip üyeleri; diğer çalışmalarının yanı sıra, üniversite sıralama çalışmalarına gönüllü olarak katkı yapmaktadır.

Geliştirilen sistem, üniversiteleri iyiler ve kötüler şeklinde ayırmayı hedeflememektedir. Amaç, üniversitelerin belirlenen kriterlere göre gelişmeye açık yanlarını fark etmelerine yardımcı olmaktır. Diğer sıralama sistemlerinde olduğu gibi bu sistemin de eleştiriye açık yönleri bulunmaktadır. URAP laboratuvarında yürütülen çalışmaların sonuçlarına ve gelecek önerilere göre düzenlemeler yapılarak mevcut sıralama sistemi sürekli olarak geliştirilecektir.

URAP bu sıralamayı aşağıda verilen kriterlere göre yapmaktadır.

Makale Sayısı, Öğretim Üyesi Başına Düşen Makale Sayısı, Atıf Sayısı, Öğretim Üyesi Başına Düşen Atıf Sayısı, Toplam Bilimsel Doküman Sayısı, Öğretim Üyesi Başına Düşen Toplam Bilimsel Doküman Sayısı, 2015-2016 Yılı Doktora Mezun Sayısı, Doktora Öğrenci Oranı ve Öğretim Üyesi Başına Düşen Öğrenci Sayısıdır.

Bu kapsamda; 2019-2020 dönemine ait URAP Türkiye Sıralamaları 18 Ekim 2019 tarihinde http://tr.urapcenter.org/2019/ adresinden paylaşılmıştır.

  • Devlet üniversitelerinde birinciliği Hacettepe Üniversitesi almıştır.
  • Vakıf üniversitelerinde birinciliği Koç Üniversitesi almıştır.

Bilgisayarsız Kodlama

Sitemize içerik eklemek ister misiniz ?